Živý průvodce údolím řeky Dyje                    

 

   Láskyplné přirovnání

  Vlnka na vodě v řece Dyji vzniká, 

  když i vítr s vodou se láskou nezalyká. 

  Něžně jí miluje (v Agapé), 

  vlnky řeky Dyje s nekonečnou láskou rozechvívá... 

 

   Nabídka regeneračních, rekondičních výletů do údolí řeky Dyje:        

  • podle fyzické kondice
  • půldenní, celodenní, víkendové, několika denní putování
  • s Vámi výtvarné, tvořivé, přírodní a kreativní fotoreportáže, pěší  www.pruvodcepodyji.cz
  • na kolech, autem, autobusem, na lodích, kombinované (kola, auto, lodě, vlak, bus)
  • pro rodiny s malými dětmi, pro zájmové skupiny, školy i s výchovnými programy (EVVO) www.volne-znojmo.cz
  • prohlídky Znojma www.pruvodceznojmo.czvolně-znojmo I facebook
  • pomůžeme, zajistíme vhodné ubytování a stravování                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "Budeme spolu naslouchat zpěvům ptáků, vlnek řeky Dyje, jejím příběhům, mýtům z minulosti i současných dní. Spolu vnímat klidné plynutí řeky i milé splynutí s proudy uzdravující vody řeky Dyje."  

                Přeji příjemné zážitky 

 Antonín Barák, průvodce při Vašich toulkách údolím řeky Dyje. 

Nabízím Vám i milé výlety, prohlídky, zážitkové kulturní programy, výšlapy do Podyjí, Znojmo, Retz, Hardegg, Thahatal. 

www.pruvodcepodyji.cz

  P l a t b a  d o h o d o u.

   Kontakt: Průvodce Antonín mob. + 420 604 110 442    Email: barak.a@volny.cz